PoprzedniaNowość 1 z 1Następna

REGULAMIN ANKIETY I KONKURSU NEW LOOK LISTENS

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu, oraz administratorem danych jest Inmoment 310 East 4500 South, Suite 450, Salt Lake City, UT 84107(dalej „Organizator”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla badań satysfakcji klientów, w tym celu dane te będą przekazane do Inmoment 310 East 4500 South, Suite 450, Salt Lake City, UT 84107(dalej „Organizator”).
 3.   Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z pózn. zm.).
 4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego warunków.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy klienci marki New Look. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.
 6. W celu wzięcia udziału w konkursie, klient musi wypełnić ankietę online.

 

§ 2. Udział w Konkursie

 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, firmy New Look Poland Sp. z o.o., ani osoby pozostające z nimi w stosunku zlecenia lub w innym stosunku cywilnoprawnym, oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.
 2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 29.09.2015 r. i trwa do dnia odwołania przez Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ponadto:
  1. Odpowiedzenie na pytanie zawarte w ankiecie: Dlaczego lubisz robić zakupy w New Look?
  2. Wypełnienia pozostałych części ankiety.
  3. Zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych przez Inmoment.
  4. W przypadku Uczestników mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych – zgoda przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, zgodnie z postanowieniem ust.5 §1.

 

§ 3.Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie ankiety na stronie http://www.newlooklistens.pl/.
 2. Zgłoszenia można dokonać raz w miesiącu.
 3. Odwołanie konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie na stronie http://www.newlooklistens.pl/ 

 

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Spośród osób biorących udział w konkursie, co miesiąc zostanie wybrany jeden zwycięzca. Ocena i wybór zwycięskiej odpowiedzi należy do Jury powołanego przez Organizatora na potrzeby konkursu.
 2. Zwycięzca zostanie wybrany przez Organizatora spośród autorów wszystkich poprawnie wypełnionych zgłoszeń konkursowych (ankieta + odpowiedź na pytanie) przesłanych w danym miesiącu.
 3. Nagrodą w konkursie jest bon na zakupy o wartości 1000 zł w sklepach New Look.
 4. Zwycięzca wybierany jest w terminie do 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca.
 5. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową w ciągu 14 dni od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 6. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy na adres podany w korespondencji mailowej potwierdzającej jej odbiór.
 7. W przypadku braku odpowiedzi na maila z wynikami w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania, Komisja automatycznie wybierze następnego zwycięzcę.
 8. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone dodatkowo na fanpage’u marki New Look Polska.
 9. Nagrody w konkursie nie podlegają – w całości lub w części – wymianie na gotówkę lub inny ekwiwalent. Prawo do skorzystania z bonu, która stanowi nagrodę, ma jedynie zwycięzca konkursu.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W konkursie biorą udział jedynie zgłoszenia zawierające prawidłowo wypełnione ankiety oraz odpowiedzi na pytanie konkursowe, dokonane zgodnie z instrukcjami powyżej. Ankiety wypełnione w sposób nieuczciwy lub ankiety niezawierające dostatecznej liczby informacji, co uniemożliwia ich dalsze przetworzenie, nie będą brały udziału w konkursie.
 2. Nagroda w konkursie obejmuje wyłącznie bon na zakupy w New Look o wartości 1000 zł, nie obejmuje natomiast jakichkolwiek dodatkowych czy pośrednich wydatków ani kosztów związanych z jej przyznaniem ani realizacją (np. koszty podróży po odbiór nagrody itp.).
 3. Jeżeli Organizator będzie zmuszony dokonać zmian w Regulaminie z ważnych powodów, to nowa wersja Regulaminu, mająca zastosowanie do przyszłych zgłoszeń, zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie http://www.newlooklistens.pl/
 4. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody.
 5. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników konkursu nieprawidłowych danych.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 9. W celu wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest zapoznanie się z oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co uczestnik potwierdza poprzez zaznaczenie kwadratowego pola umieszczonego pod tekstem Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu lub naruszenia jego postanowień, zwycięzca konkursu może zostać pozbawiony nagrody.
 10. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Wszelkie spory związane z Regulaminem, ankietą lub konkursem będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

 

Subskrybuj wiadomości ze świata mody i naszej oferty
Dołącz do nas na:
Copyright © 2011 New Look. Realizacja JMC.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X